Spór o udział ławników w postępowaniach pracowniczych

Spór o udział ławników w postępowaniach pracowniczych

Od 2 lipca 2021 r. sprawy cywilne można rozpoznawać w składzie jednego sędziego (a więc bez udziału ławników).
Source: Gazeta prawna