Stopy procentowe w historii: Od siedmiu wieków spadają, a dziś jesteśmy „na ścieżce” tego trendu

Stopy procentowe w historii: Od siedmiu wieków spadają, a dziś jesteśmy „na ścieżce” tego trendu

Pandemia skłania do głębszej refleksji nad czasem jako takim i jego wpływie na procesy zachodzące w gospodarce oraz finansach. Nauki ekonomiczne zmagają się z problemem braku danych z długiego przedziału czasowego – a tylko wielkie zbiory informacji dają większą pewność prawdziwości opisywanych oraz odkrywanych zależności. Ale ta bolączka nauk ekonomicznych staje się ostatnio coraz mniej dotkliwa – pojawiają się już prace wykorzystujące wielowiekowe oraz wielopokoleniowe dane, które zmieniają nasze postrzeganie pewnych procesów. Jak np. tych, które dotyczą stóp procentowych i ekonomicznego awansu społecznego.
Source: Gazeta prawna