Świadczenie usług edukacyjnych

Świadczenie usług edukacyjnych

Jakie warunki muszą zostać spełnione w przypadku świadczenia usług edukacyjnych, aby mogły korzystać ze zwolnienia od podatku VAT? A także, czy usługi edukacyjne objęte zwolnieniem należy dokumentować fakturami VAT?


Source: Infor.pl aktualności