Święci pod ochroną? Prawo autorskie w sferze sacrum

Święci pod ochroną? Prawo autorskie w sferze sacrum

Osoba bez wykształcenia prawniczego na pytanie o to, czy prawo autorskie chroni artystyczne przedstawienia postaci kultu religijnego, np. Matki Boskiej, Jezusa Chrystusa, świętych Kościoła katolickiego, odpowiedziałaby zapewne, że nie, gdyż jest to swego rodzaju dobro ogólne (wspólne). Z punktu widzenia aktualnie obowiązujących norm prawa autorskiego zagadnienie to jest jednak znacznie bardziej złożone.
Source: Gazeta prawna