Szkoła ponosi odpowiedzialność za homofobię. Jest wyrok sądu i przeprosiny

Szkoła ponosi odpowiedzialność za homofobię. Jest wyrok sądu i przeprosiny

Przepraszamy Jakuba Lendziona za to, że w okresie od września 2011 roku do czerwca 2012 roku, gdy był uczniem Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w Warszawie, na terenie szkoły dopuszczano się naruszenia dóbr osobistych Jakuba Lendziona z powodu jego orientacji homoseksualnej, a mianowicie jego integralności cielesnej, godności, czci. Władze Szkoły.

Taki komunikat możemy przeczytać na stronie internetowej szkoły. To efekt wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który wydany został 17 listopada 2017 r. (sygn. akt 1 ACA 1372/16) i jest już prawomocny.


Source: Gazeta prawna