Tarcza antykryzysowa: Czy zleceniobiorca może sam złożyć wniosek o świadczenie postojowe?

&lt![CDATA[

Świadczenie postojowe przysługuje także przypadku umów cywilnoprawnych, które zostały rozwiązane z powodu koronawirusa powodującego COVID-19.

Jednakże sam wniosek o wypłatę tego świadczenia może zostać złożony do ZUS jedynie przez zleceniodawcę. Niestety nie może go złożyć samodzielnie były zleceniobiorca. Wniosek podpisuje bowiem Zleceniodawca, a jednocześnie składa oświadczenie o wystąpieniu przestoju, jak również oświadczenie o wysokości przychodu Zleceniobiorcy za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Warunkiem wystąpienia o świadczenie jest również okres zatrudnienia na tej podstawie – musi on trwać co najmniej 30 dni poprzedzające złożenie wniosku o przyznanie tego świadczenia i być zawarta po 1 lutego 2020 roku, a dodatkowo określone w nim wynagrodzenie nie powinno być mniejsze od połowy minimalnego wynagrodzenia brutto, tj. 1300 złotych.

Do wniosku o świadczenie postojowe muszą zostać dołączone również oświadczenia Zleceniobiorcy m.in. o niepodleganiu ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz kopia umowy zlecenia, która w tym wypadku została rozwiązana.

radca prawny Marcin Płoszka, Robaszewska&Płoszka, w ramach akcji Prawnicy Pro Bono

]]
Source: Gazeta prawna