Tarcza antykryzysowa: Jaka pomoc dla ubezpieczonych w KRUS i prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

&lt![CDATA[

Niestety, w ustawie z 31 marca 2020 r. zwanej tarczą antykryzysową (tarcza 1.0) czy w procedowanej aktualnie tarczy 2.0 (finansowej) nie zostały przewidziane inne formy wsparcia dla prowadzących działalność gospodarczą ubezpieczonych w KRUS, np. postojowe. Wydaje się to dość niepokojące, szczególnie gdy porówna się sytuację rolników prowadzących działalność gospodarczą od kilku lat i osób ubezpieczonych w ZUS, które rozpoczęły prowadzenie działalności relatywnie niedawno.

Z danych dostępnych na stronie internetowej krus.gov.pl liczba osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzących jednocześnie pozarolniczą działalność gospodarczą na koniec 2017 r. wynosiła 81.205. Warto się zastanowić w jakiej sytuacji ekonomicznej są te osoby.

W okresie pandemii wiele z nich przestało osiągać jakiekolwiek dochody przy utrzymaniu wysokich kosztów stałych, np. czynsz za najem lokali. Oczywiście, osoby te mogą negocjować warunki zapłaty z kontrahentami i powoływać się na nadzwyczajną zmianę okoliczności. Często jednak, z powodu braku sprzedaży w marcu, nie mają finansowych możliwości na zapłatę choćby pomniejszonych należności.Zastanawiający jest podział rozdysponowania środków, który nie ma zbyt wiele wspólnego z zasadami równego traktowania osób prowadzących działalność gospodarczą. Wsparcie również tych osób będzie stanowiło niewątpliwe ułatwienie i powinno być możliwie szybko wprowadzone.

Maria Kotaniec, prawnik, doradca podatkowy – w ramach akcji Prawnicy Pro Bono

]]
Source: Gazeta prawna