Terminy wygaszania covidowych uprawnień wymagają poprawek

Terminy wygaszania covidowych uprawnień wymagają poprawek

Okresy obowiązywania szczególnych rozwiązań z zakresu prawa pracy wprowadzonych na czas pandemii są przesadnie zróżnicowane, zbyt krótkie lub niedookreślone. Partnerzy społeczni postulują ich zmianę
Source: Gazeta prawna