Troska o szybkość nie może wykluczać prawa do apelacji

Troska o szybkość nie może wykluczać prawa do apelacji

Zażalenie na odmowę sporządzenia uzasadnienia wyroku ma rozpoznawać sąd II instancji, a profesjonalni pełnomocnicy nie muszą obowiązkowo przesyłać drugiej stronie kopii wniosku o takie uzasadnienie – uchwalił Sąd Najwyższy.
Source: Gazeta prawna