Uciążliwość służebności gruntowej może uzasadniać jej zniesienie

&lt![CDATA[
Na czym polega służebność gruntowa?

Służebność gruntowa obciąża nieruchomość jednego właściciela na rzecz (każdoczesnego) właściciela innej nieruchomości. Pierwsza nich określana jest mianem nieruchomości służebnej lub obciążonej, druga zaś to nieruchomość władnąca. Treść służebności może polegać na wykonywaniu jednego z uprawnień:•    Właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej,•    Właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań,•    Właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności.

]]
Source: Gazeta prawna