Udzielanie pomocy finansowej: rada decyduje, wójt podpisuje umowę

Planowanie udzielenia pomocy finansowej z budżetów lat przyszłych w pierwszej kolejności powinno znaleźć odzwierciedlenie w zabezpieczeniu odpowiednich wydatków w wieloletniej prognozie finansowej. Następnie, w roku udzielenia pomocy finansowej, w podjętej przez organ stanowiący uchwale budżetowej i uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Source: Infor.pl aktualności