Umowa, a nie regulamin powinna określać odpowiedzialność za wodomierze

Umowa, a nie regulamin powinna określać odpowiedzialność za wodomierze

Szczegółowe prawa i obowiązki stron umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, takie jak odpowiedzialność za działanie wodomierzy, powinny być uregulowane w umowie, a nie w regulaminie, który jest aktem prawa miejscowego – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
Source: Gazeta prawna