Umożliwienie korzystania z pomieszczeń przez gminę a podatek od nieruchomości

Gmina zawarła ze spółką z o.o. umowę na sprzedaż ciepła. Umowa przewiduje, że w okresie trwania umowy gmina zapewnia spółce dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się węzły, a także do pomieszczeń kotłowni. Czy w tej sytuacji podatnikiem podatku od nieruchomości w stosunku do tych pomieszczeń przez okres trwania umowy jest gmina, czy spółka?

Source: Infor.pl aktualności