Unijne instytucje zaniepokojone reformą KRS autorstwa Andrzeja Dudy

Unijne instytucje zaniepokojone reformą KRS autorstwa Andrzeja Dudy

Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) podkreśliła, że wejście projektu w życie oznaczałoby zakończenie mandatu obecnych członków KRS będących sędziami, którzy zostali wybrani przez przedstawicieli sądownictwa zgodnie z obowiązującym prawem, co spowodowałoby, że wygaszenie kadencji obecnych członków Rady stałoby się nieuniknione. „To niepokojące” – uznano.

Biuro Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich (CCJE) wyraziło zaś „głębokie zaniepokojenie” konsekwencjami projektu w odniesieniu do zasady podziału władzy, a także niezależności sądownictwa, gdyż w praktyce oznacza on przeniesienie uprawnień do powoływania członków KRS z władzy sądowniczej na władzę ustawodawczą. „Biuro CCJE zaleca wycofanie projektu ustawy i pozostawienie w mocy obecnie obowiązującej ustawy. Alternatywnie, wszelkie nowe projekty powinny być w pełni zgodne ze standardami Rady Europy dotyczącymi niezależności sądownictwa” – dodano.

W końcu września do Sejmu wpłynęły projekty prezydenta Andrzeja Dudy – nowela ustawy o KRS i nowa ustawa o Sądzie Najwyższym. 24 lipca Duda zawetował przygotowane przez PiS oraz rząd – nową ustawę o SN i nowelę ustawy o KRS, wytykając im m.in. niekonstytucyjność części przepisów; zapowiedział też przygotowanie własnych projektów. W ubiegły wtorek prezydent otrzymał poprawki PiS do tych projektów. Dotyczą m.in. rozwiązań na wypadek, gdyby Sejm nie zdołał większością 3/5 wybrać członków KRS-sędziów.


Source: Gazeta prawna