Ustawa inwestycyjna

W obliczu przedłużających się prac nad projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zdecydowało się w kilku ustawach okołokodeksowych wprowadzić najpilniejsze zdaniem resortu rozwiązania pierwotnie planowane w kodeksie. Projektowana ustawa inwestycyjna nowelizuje liczne akty prawne, m.in. ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzając nowe instytucje prawne, które  w ocenie resortu mają usprawnić proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększyć ład przestrzenny w gminach.

Source: Infor.pl aktualności