„Ustawa kagańcowa”. Eksperci krytykują proponowane przepisy dyscyplinujące sędziów

&lt![CDATA[

– Dla mnie to ustawa kagańcowa. Ustawa, która wprowadzi terror, bo widzę, że władze są zdeterminowane – stwierdził Hermeliński.

Zdaniem sędziego Sądu Najwyższego Krzysztofa Rączki, ustawa wymierzona w sędziów „jest dyktowana paniką władzy”.

– Oni się przerazili anarchii, do jakiej doprowadzili wprowadzającej ten neo-KRS – ocenił Rączka.

Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, kierując się
orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada,
oceniła, że wybrana przez polityków Krajowa Rada Sądownictwa nie daje
wystarczających gwarancji niezawisłości od organów władzy ustawodawczej i
wykonawczej. Sąd Najwyższy stwierdził także, że utworzona przez PiS
Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego i
unijnego.

]]
Source: Gazeta prawna