Ustawę o zatorach płatniczych rząd może przyjąć w marcu

&lt![CDATA[

„Komitet Stały przyjął dzisiaj projekt ustawy o zatorach płatniczych, czyli to próba zniwelowania największej bariery rozwojowej dla małych i średnich przedsiębiorstw” – powiedziała Emilewicz dziennikarzom.

„Przed nami jeszcze komisja prawna, gdyż było tam kilka zastrzeżeń natury legislacyjnej. W ciągu dwóch tygodni będziemy chcieli, aby Rada Ministrów przyjęła ustawę, na pewno w marcu” – dodała minister.

Według niej, jeżeli Rada Ministrów przyjmie projekt ustawy w marcu, to jest szansa, że będzie ona wdrożona od stycznia 2020 r.

Emilewicz zwróciła uwagę, że ta ustawa m.in. skraca terminy płatności do 30 dni dla administracji i do 60 dnia dla relacji między dużym podmiotem, a małym.

„Wprowadzamy także ulgę na tzw. złe długi, czyli należny podatek firma zapłaci wtedy, kiedy dostanie wynagrodzenie. Kolejna rzecz to wprowadzamy karę administracyjną dla tych nagminnie ociągających się i kredytują kosztem mniejszego podmiotu. Za przekroczenie terminu będzie naliczana kara administracyjna w wysokości 5% niezapłaconej faktury, a egzekwować to będzie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta” – dodała.

Jej zdaniem, jest to także działanie antycykliczne w obecnej sytuacji niewielkiego spowolnienia gospodarczego.

„Poprawa płynności finansowej przedsiębiorstw jest jednym z naszych zadań , którym musimy sprostać i ta ustawa temu również służy” – dodała minister.

]]
Source: Gazeta prawna