Uznawanie obcych orzeczeń w sprawie władzy rodzicielskiej

Wyrok sądu państwa obcego, w którym władzę rodzicielską nad dzieckiem powierzono tylko jednemu z rodziców, nie podlega uznaniu na terytorium Polski. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego, który zapadł 31 stycznia 2018 r.

Source: Infor.pl aktualności