W 2018 roku radni nie dostaną podwyżek

Ustawa budżetowa na 2018 rok nie przewiduje podwyżki kwoty bazowej, stanowiącej podstawę obliczania diet przysługujących radnym gmin, powiatów i województw samorządowych. Tak jak w 2017 roku kwota ta (kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) będzie wynosiła 1789,42 zł. Oznacza to, że dieta radnego w maksymalnej wysokości nie będzie mogła przekroczyć 2684,13 zł.

Source: Infor.pl aktualności