W czerwcu hybrydowe posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa

&lt![CDATA[

Ostatnie posiedzenie Rady odbyło się w połowie marca. Po zakończeniu obrad poinformowano o dwóch przypadkach zakażenia koronawirusem wśród sędziów KRS. Z uwagi na epidemię i bezpieczeństwo członków kolejne terminy zostały odwołane.

Z informacji, do których dotarła PAP w biurze Rady, wynika, że najbliższe posiedzenie KRS zwołano na 15 czerwca. Prace Rady mają odbywać się w formie hybrydowej. Oznacza to, że część członków będzie obradować zdalnie łącząc się z Radą za pośrednictwem internetu, a inni członkowie będą obecni w siedzibie KRS.

Przedmiot tych obrad nie został jeszcze ustalony. Porządek posiedzenia opracuje prezydium przed rozpoczęciem obrad. Z informacji PAP wynika, że Rada nie będzie zajmować się nominacją sędziów do Sądu Najwyższego. Jak przekazało PAP biuro KRS, wszystkie konkursy na stanowiska sędziowskie w SN ogłoszone przez prezydenta zostały już rozstrzygnięte przez KRS.

Jak dowiedziała się PAP, działalność Rady w związku z epidemią została w dużym stopniu ograniczona. Biuro KRS pracuje obecnie w systemie zdalnym. Rada podejmuje jednak niezbędne, pilne uchwały w trybie obiegowym. Chodzi o kwestie m.in. wybrane przypadki przeniesienia sędziego w stan spoczynku lub cofnięcie zgłoszeń na wolne stanowisko sędziowskie.

Jeszcze w kwietniu przewodniczący KRS Leszek Mazur zapowiadał, że posiedzenie Rady odbędzie się prawdopodobnie w końcu maja. „Termin końcowo majowy jest realistyczny. To pozostaje w zgodzie z decyzjami rządowymi dotyczącymi znoszenia restrykcji w związku z epidemią” – mówił wtedy Mazur.

Przewodniczący zapewnił też, że Rada jest w stanie nadrobić do końca roku zaległości, które utworzyły się w związku z wstrzymaniem pracy podczas epidemii.

]]
Source: Gazeta prawna