W jakim czasie trzeba przerejestrować samochód?

W jakim czasie trzeba przerejestrować samochód?

Ile czasu przysługuje na przerejestrowanie auta

Ustawowy – zgodnie z z art. 78 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym- okres na przerejestrowanie pojazdu to 30 dni. Nowy właściciel musi w tym czasie powiadomić starostę o nabyciu samochodu. Tyle samo czasu
przysługuje zbywcy auta, by zgłosić sprzedaż wydziałowi komunikacji.

Co zrobić, by przerejestrować samochód

Aby przerejestrować pojazd należy złożyć w urzędzie miasta lub
urzędzie starostwa powiatowego (właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania) stosowny wniosek. Ponadto trzeba skompletować wymaganą
listę załączników do zgłoszenia, na którą składają się:

dowód potwierdzający własność auta, np. umowę kupna-sprzedaży, fakturę VAT, akt darowizny, umowę dożywocia, itp.; dowód osobisty nowego właściciela lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym okresowym badaniem technicznym; kartę pojazdu (nabywca powinien ją otrzymać od poprzedniego właściciela wraz ze wszystkimi dokumentami); stare tablice rejestracyjne; dokument potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia
komunikacyjnego OC – dopuszczalne jest przy tym posiadanie polisy OC
wydanej na poprzedniego właściciela.Ile kosztuje przerejestrowanie samochodu

Całkowity koszt usługi wynosi 180, 5 złotych, a w tym opłaty ewidencyjne oraz zapłata za:

nowe tablice rejestracyjne (zwyczajne) – koszt tzw. indywidualnych tablic rejestracyjnych wynosi 1000 złotych;pozwolenie czasowe;nalepkę legalizacyjna; nalepkę kontrolną (na szybę);

Wymiana tablic rejestracyjnych nie zawsze jest konieczna – w
sytuacji, gdy kupiony samochód był wcześniej rejestrowany w tym samym
mieście, nowemu właścicielowi zostaną wręczone stare egzemplarze, a
opłata za przerejestrowanie pojazdu zmaleje o 81 złotych.


Source: Gazeta prawna