W SN pytanie, czy oddalenie się skazanego z miejsca pracy to ucieczka

W SN pytanie, czy oddalenie się skazanego z miejsca pracy to ucieczka

Poszerzony skład Sądu Najwyższego zajmie się pytaniem prawnym o to, czy samowolne opuszczenie przez skazanego miejsca pracy wykonywanej bez strażnika poza zakładem karnym to ucieczka, czy tylko brak powrotu w wyznaczonym terminie. Zależy od tego kara, jaka może grozić więźniowi.
Source: Gazeta prawna