W sprawie niecierpiącej zwłoki osobę można wezwać przez telefon

Prawidłowe rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej może być uzależnione od zgromadzenia przez organ odpowiedniego materiału dowodowego. Aby taki zebrać, organ ma możliwość wzywania osób (fizycznych i prawnych) do złożenia zeznań albo wyjaśnień. Wezwanie do dokonania określonej czynności w postępowaniu administracyjnym może być kierowane nie tylko do strony, lecz także do osób trzecich. Kodeks postępowania administracyjnego reguluje też postępowanie organu w sprawach niecierpiących zwłoki.

Source: Infor.pl aktualności