Wiceszef MS: Od sierpnia br. odwołano 26 prezesów i 27 wiceprezesów sądów. To nie czystka

Wiceszef MS: Od sierpnia br. odwołano 26 prezesów i 27 wiceprezesów sądów. To nie czystka

W czwartek w Sejmie Piebiak udziela informacji w sprawie uzasadnienia zmian na stanowiskach prezesów sądów, dokonanych przez Ministra Sprawiedliwości od wejścia w życie w sierpniu br. noweli Prawa o ustroju sądów powszechnych. Wniosek o informację złożył klub Nowoczesnej.

Kamila Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) przekonywała, że odwołania prezesów, to „czystka kadrowa”. Wspomniała o „ręcznym sterowaniu” sądami na zasadzie „kija i marchewki”. Dodała, że nowi prezesi są często powiązani personalnie lub rodzinne z obecnym układem rządzącym.

Piebiak poinformował, że zgodnie z nowelą, MS bada efektywność pracy poszczególnych sądów i statystyki, które w niektórych sądach są niezadowalające. „Jeśli dochodzimy do wniosku, że wymiana prezesów może to poprawić, reagujemy” – wyjaśnił.

Przywoływał przykłady sądów, w których sprawy czekają na rozpoznanie nawet 2,5 roku. „To są dane absolutnie niezadowalające” – mówił wiceminister. Podkreślił, że odwołano 8-9 proc. ogółu prezesów i wiceprezesów. „Nie jest to więc żadna czystka, jak próbuje się wmawiać społeczeństwu” – oświadczył. Zaznaczył, że prezes sądu nie ma wpływu na orzecznictwo.

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Jej przepis przejściowy stanowi, że prezesi sądów mogą zostać odwołani przez pół roku od wejścia noweli w życie – bez zachowania jej wymogów, czyli m.in. bez uzasadnienia. Stowarzyszenie „Iustitia” apelowało do sędziów, by „nie przyjmowali stanowisk po wyrzuconych w tym trybie prezesach”.


Source: Gazeta prawna