Władze kooperatywy nie muszą dawać wszystkiego

Władze kooperatywy nie muszą dawać wszystkiego

Członek nie ma roszczeń o wydanie odpisów dokumentów innych niżeli te oznaczone wprost w art. 81 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1465). Tym samym spółdzielca nie może skutecznie domagać się przedłożenia mu pełnej dokumentacji dotyczącej jego lokalu.
Source: Gazeta prawna