Wnuk, otrzymujący przed laty alimenty od babci, nie wstąpi za nią w stosunek najmu

&lt![CDATA[

Sprawa dotyczyła prawa do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego w miejsce dotychczasowej lokatorki – zmarłej babci. Wnuk powoływał się na artykuły 691 Kodeksu cywilnego oraz 189 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zgodnie z pierwszym w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują : małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólny pożyciu z najemcą. Wymienione podmioty wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. W razie braku osób uprawnionych stosunek najmu lokalu mieszkalnego wygasa.

]]
Source: Gazeta prawna