Wydanie bonu różnego przeznaczenia jest nieopodatkowane

Wydanie bonu różnego przeznaczenia jest nieopodatkowane

Przy wydawaniu (sprzedaży) bonu różnego przeznaczenia sprzedawca nie może wystawić faktury zaliczkowej na 100 proc. ceny, ze stawką VAT właściwą dla przeważającej części oferowanych usług, licząc się z koniecznością późniejszego skorygowania takiej faktury, już po wykorzystaniu bonu – stwierdził dyrektor KIS.
Source: Gazeta prawna