Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego do 30 dni

Wydłużenie prawa do zasiłku opiekuńczego do 30 dni

W przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, rodzice będą mogli skorzystać z prawa do zwolnienia z pracy na okres do 30 dni – taką zmianę zakłada projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.


Source: Infor.pl aktualności