Wynagrodzenie chorobowe po śmierci pracownika

Pracownik jednostki budżetowej dostarczył zwolnienie lekarskie od 29.03.2018 do 17.04.208 już po rozliczeniu wypłaty za miesiąc marzec. Przebywając na tym zwolnieniu lekarskim zmarł. Jak rozliczyć 3 dni zwolnienia za marzec? Pracownik nie wrócił już do pracy w kwietniu, więc nie ma z czego potrącić dni zwolnienia od 29-31.03.2018. Czy rozliczyć to zwolnienie tylko od 1.04.2018 do 17.04.2018 i wypłacić rodzinie zmarłego jako prawo majątkowe?
Source: Infor.pl aktualności