Wypowiedzenie umowy o pracę – jak je przygotować i co należy wiedzieć?

Wypowiedzenie umowy o pracę – jak je przygotować i co należy wiedzieć?

Zgodnie z Kodeksem pracy do rozwiązania umowy o pracę może dojść m.in. przez złożenie oświadczenia jednej stron (pracownika lub pracodawcy) z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Przepisy przewidują również możliwość braku zachowania ww. okresu, jak również rozwiązania umowy w drodze porozumienia stron. Kiedy będzie można je zastosować? Ile wynoszą okresy wypowiedzenia? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w poniższym tekście
Source: Gazeta prawna