Wyższości prawa unijnego nad krajowym. RPO chce wyłączenia czworga sędziów TK ze sprawy

Wyższości prawa unijnego nad krajowym. RPO chce wyłączenia czworga sędziów TK ze sprawy

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek chce wyłączenia Krystyny Pawłowicz i trzech innych sędziów Trybunału Konstytucyjnego z rozpatrywania sprawy dotyczącej wyższości prawa unijnego nad krajowym. Rzecznik uzasadnia to brakiem bezstronności i wątpliwościami co do legitymacji tych sędziów.
Source: Gazeta prawna