Wzorcowe schematy ewidencyjne

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nastąpi ujęcie w księgach podział zysku lub pokrycie straty.

Source: Infor.pl aktualności