XLI Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich

1 i 2 marca br. w Żywcu obradowali burmistrzowie i prezydenci miast zrzeszonych w Związku Miast Polskich.

Source: Infor.pl aktualności