Z doświadczenia księgowej

Problem: Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi mieć dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości. Kształt tego dokumentu w poszczególnych jednostkach może być bardzo zróżnicowany. Jakie uproszczenia można zapisać w tym dokumencie? Jak ją ułożyć, aby była praktyczna w codziennym stosowaniu?

Source: Infor.pl aktualności