Za zgodą rodziców można skanować linie papilarne. Kara nałożona przez prezesa UODO uchylona

Za zgodą rodziców można skanować linie papilarne. Kara nałożona przez prezesa UODO uchylona

Czytnik biometryczny może być wykorzystywany, by sprawdzić, czy opłacono obiady wydawane na stołówce – uznał sąd, uchylając karę nałożoną przez prezesa UODO na jedną ze szkół.
Source: Gazeta prawna