Zachęta finansowa motorem do dobrowolnego łączenia się samorządów

Wyższy udział w podatku dochodowym od osób fizycznych dla jednostki samorządu terytorialnego powstałej z dobrowolnego połączenia się gmin (powiatów) to nadal główna zachęta, jaką ustawodawca chce skusić małe samorządy do łączenia się w większe jednostki, które będą miały większe możliwości realizacji zadań dla dobra mieszkańców.

Source: Infor.pl aktualności