Zatrudnienie Polaków i Brytyjczyków na nowych zasadach [BREXIT W PRAKTYCE]

Zatrudnienie Polaków i Brytyjczyków na nowych zasadach [BREXIT W PRAKTYCE]

Okres przejściowy związany z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, trwający do końca 2020 r., dobiegł końca. Od 1 stycznia 2021 r. Brytyjczycy i obywatele krajów UE funkcjonują w nowej rzeczywistości. Ostateczny kształt współpracy po brexicie pod wieloma względami pozostawał pod znakiem zapytania aż do ostatnich dni 2020 r., kiedy ostatecznie uzgodniono treść umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. (Dz.Urz. UE z 2020 r. L 444, s. 14; dalej: umowa o handlu i współpracy). Porozumienie nie wprowadziło jednak znaczących ułatwień w prawie zatrudnienia. Zasady wjazdu, pobytu i pracy obywateli Wlk. Brytanii w UE oraz obywateli UE w Wlk. Brytanii uległy istotnym zmianom oraz stwarzają nowe trudności. Zasadniczo wpłynęły także na koszty zatrudnienia.
Source: Gazeta prawna