Zatrudnienie specjalistów w szkołach w okresie przejściowym

Przeprowadzana obecnie reforma oświaty w założeniu ma nie pogorszyć sytuacji nauczycieli w okresie przejściowym. Ustawodawca chciał także uniknąć obniżenia jakości udzielanej uczniom opieki psychologiczno-pedagogicznej. Dlatego przepisy ustawy wprowadzającej nowe Prawo oświatowe pozostawiły liczbę uczniów przypadających w szkole na jednego pedagoga, psychologa lub logopedę na poziomie roku szkolnego 2016/2017.

Source: Infor.pl aktualności