Zatrzymywanie prawa jazdy po raz drugi w TK

Zatrzymywanie prawa jazdy po raz drugi w TK

I prezes Sądu Najwyższego zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepisy nakazujące zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym oraz przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów. Zdaniem Małgorzaty Manowskiej administracyjne zatrzymanie dokumentu niezależnie od wyniku postępowania karnego stwierdzającego winę kierującego jest sprzeczne z zasadą lojalności państwa wobec obywateli (art. 2 konstytucji), narusza prawo do sądu (art. 45) oraz zasadę dwuinstancyjności postępowania, o której mowa w art. 78 ustawy zasadniczej.
Source: Gazeta prawna