Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop i które mają kalendarzowy rok podatkowy (w brzmieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r.). Dotyczy to pożyczek faktycznie przekazanych podatnikowi przed 1 stycznia 2018 r.

Zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o pdop; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o pdop, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 updop i które mają kalendarzowy rok podatkowy (w brzmieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2017 r.). Dotyczy to pożyczek faktycznie przekazanych podatnikowi przed 1 stycznia 2018 r.
Source: Infor.pl aktualności