Zwolnienie podatkowe w zakresie wypłaconego ekwiwalentu za używanie oraz pranie odzieży roboczej

Czy ekwiwalent wypłacany pracownikom za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego w wysokości ustalonej na podstawie uśrednionych cen rynkowych oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej ustalony w kwocie ryczałtowej są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Source: Infor.pl aktualności